Download Windows 7 SP1 Pro, Pro VL, Home, Enterprise, Ultimate, ThinPC

windows_7

Download Windows 7 SP1 Professional, Pro VL Home, Enterprise, Ultimate, ThinPC

Windows 7 tuy không phải là hệ điều hành mới nhất và hiện đại nhất tuy nhiên lại có số lượng người dùng khá lớn bởi vì Windows 7 vừa mang trong mình những yếu tố truyền thống vừa có những đặc điểm mới mẻ phù hợp xu thế. Windows 7 cung cấp cho người dùng nhiều phiên bản khác nhau phù hợp với mục đích sử dụng, có sẵn nhiều ứng dụng hữu ích giúp người sử dụng khai thác máy tính theo cách của mình.

1. Windows 7 Home Premium SP1
32Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2

2. Windows 7 Professional SP1
32Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
SHA1: D5BD65E1B326D728F4FD146878EE0D9A3DA85075

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

3. Windows 7 Professional SP1 VL
32Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677896.iso
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677791.iso
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2

4. Windows 7 Ultimate SP1
32Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

5. Windows 7 Enterprise SP1
32Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

64Bit
File name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

Link Drive
Link Tải 1         Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

6. Windows 7 ThinPC
Dành cho máy cấu hình yếu nên chỉ có bản 32Bit
File name: ThinPC_110415_EVAL_x86fre

Link Fshare       Link Drive

Link Tải 1          Link Tải 2

  • Hướng dẫn cr@ck windows 7: Tham khảo bài viết tại đây
  • Bạn muốn sử dụng Windows 7 key bản quyền từ Microsoft xem thêm: Tại đây

Author: Admin

Chào các bạn. Mình lập ra Blog này ra với mục đích chia sẻ bản quyền phần mềm và link download phần mềm cho tất cả mọi người. Hy vọng hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.