[Giveaway] novaPDF Lite

Phần mềm novaPDF Lite hỗ trợ tạo file pdf bằng cách chuyển đổi các tìa liệu văn bản như Word, excel, các trang web, hình ảnh sang PDF. Bên cạnh đó, người dùng có thể chỉnh sửa, bỏ sung thông tin cá nhân để bảo vệ bản quyền của mình với file PDF được tạo ra

Thời gian giveaway: Trị giá 29,99 USD

Website: www.novapdf.com

Giveaway: https://www.novapdf.com/gaotdn192-promo.html

Tải xuống: https://www.novapdf.com/download.html

License: E887-BE45-3F10-F672-6084-17D2- 967A-DACB

Author: Admin

Chào các bạn. Mình lập ra Blog này ra với mục đích chia sẻ bản quyền phần mềm cho tất cả mọi người. Hy vọng hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.