Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Windows 10 pro

Key bản quyền Windows 10 pro – 32/64 bits 150.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay Mã sản phẩm: WIN10R Mô tả sản…

Continue Reading... Key Windows 10 pro
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Office 365 Home

Key Office 365 Home bản quyền 1 năm 350.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: + Microsoft Word + Microsoft…

Continue Reading... Key Office 365 Home
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Windows 10 Home

Key bản quyền Windows 10 Home – 32/64 bits 300.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay Mã sản phẩm: WIN10H Mô tả sản phẩm: Đây…

Continue Reading... Key Windows 10 Home
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Office 2019 Professional Plus digital

Key bản quyền Office 2019 Proplus – 32/64 bits  450.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay Mã sản phẩm: OFF19D   Mô tả sản phẩm:…

Continue Reading... Key Office 2019 Professional Plus digital
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Office 2019 Professional Plus

Key bản quyền Office 2019 Proplus – 32/64 bits  350.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay Mã sản phẩm: OFF19R   Mô tả sản…

Continue Reading... Key Office 2019 Professional Plus
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Windows 7

Key bản quyền Windows 7– 32/64 bits Retail 120.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: Đây là khóa cấp…

Continue Reading... Key Windows 7
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Office 2016 Professional Plus

Key bản quyền Office 2016 Professional Plus Retail 300.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: Office 2016 Professional Plus là phiên…

Continue Reading... Key Office 2016 Professional Plus
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Win Server 2019 /Server 2016/Server 2012

Key Windows Server 2019/Server 2016/Server 2012 Giá: chỉ từ 150k Tình trạng: còn key Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: Đây là khóa…

Continue Reading... Key Win Server 2019 /Server 2016/Server 2012
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Office 365 E3 ProPlus

Account microsoft Office 365 E3 bản quyền vĩnh viễn 300.000 đ Tình trạng: Còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: + Microsoft Word +…

Continue Reading... Key Office 365 E3 ProPlus
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key Windows 8.1

Key bản quyền Windows 8.1 Pro – 32/64 bits Retail 120.000 đ Tình trạng: còn key Liên hệ ngay   Mô tả sản phẩm: Đây là khóa cấp…

Continue Reading... Key Windows 8.1
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key visio 2019 Pro /standard

Key bản quyền Visio Pro/standard  2010 – 2019  RETAIL /VL– 32/64 bits 100.000 đ – 550.000đ Tình trạng: còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản…

Continue Reading... Key visio 2019 Pro /standard
Posted in MICROSOFT SHOP KEY

Key bản quyền Project Pro/Standard

Key bản quyền Project Pro/ Project Standard 2010 – 2019  RETAIL – 32/64 bits 100.000 đ – 550.000đ Tình trạng: còn hàng Liên hệ ngay   Mô tả sản…

Continue Reading... Key bản quyền Project Pro/Standard