[Giveaway] Stellar BitRaser for File

Stellar BitRaser for File là một phần mềm xóa dữ liệu an toàn hỗ trợ 17 tiêu chuẩn xóa dữ liệu đáng tin cậy quốc tế. Phần mềm tạo chứng chỉ xóa dữ liệu để đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn kiểm toán toàn cầu. Các tính năng: Xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục; Xóa các ứng dụng đã cài đặt và dấu vết hệ thống bao gồm tất cả các hoạt động trên internet; Tùy chọn để lên lịch các nhiệm vụ tẩy xóa vào một ngày hoặc thời gian sau đó; Tùy chọn để xóa không gian ổ đĩa không sử dụng để tối ưu hóa đĩa cứng; Cung cấp 17 thuật toán quốc tế khác nhau để xóa như dod (3/7 pass) và NATO; Tạo chứng chỉ tẩy xóa cho mục đích kiểm toán.

Thời gian quà tặng: 13/08/2019

Giveawayhttps://www.stellarinfo.com/registration/bitraser-for-file-v2.php

Websitehttps://www.stellarinfo.com/

Downloadhttp://files2.giveawayoftheday.com/Stellar/StellarBitRaserforFile20-oj84md.zip?hash=02162634d7fa71136cac622f8bedce65

License Key 13/08/2019 96A0-C800-1906-479F-B35C   (6 tháng)

Các điều khoản và điều kiện

1) Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
2) Không nâng cấp miễn phí cho các phiên bản trong tương lai
3) Sử dụng nghiêm ngặt phi thương mại

 

Author: Admin

Chào các bạn. Mình lập ra Blog này ra với mục đích chia sẻ bản quyền phần mềm cho tất cả mọi người. Hy vọng hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.