[Giveaway]Passfab for Excel

Passfab for Excel Trình phá mật khẩu MS Excel đơn giản nhưng mạnh mẽ. Xóa mật khẩu bảo vệ cho bảng tính hoặc bảng tính được mã hóa mà không làm hỏng dữ liệu gốc. Làm việc trên các loại tệp Excel chính.
Tối ưu hóa cho ba loại tấn công thông minh, nó có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu bị mất trong sổ làm việc Excel. Chỉ cần chọn phương thức sau đó bạn có thể dễ dàng truy cập vào Sổ làm việc Excel và xóa mật khẩu khỏi tệp Excel.

Thời gian giveaway: 

Website: http://net-load.com/passfab-excel-password-recovery

Giveaway: https://www.passfab.com/cooperation/giveawayoftheday-passfabexcel.html

Tải xuống: https://download.passfab.com/downloads/passfab-for-excel.exe

License Key 24/08/2019B1C653-3A179E-39C7CC-BCE4E3-5EA17A36

 

 

 

Author: Admin

Chào các bạn. Mình lập ra Blog này ra với mục đích chia sẻ bản quyền phần mềm cho tất cả mọi người. Hy vọng hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.